Хотел Прермиер

 

 Хотел - ресторанот „Премиер“ е изграден во 2005 г. по на?нови методи. Самото тоа значи дека ги исполнува високите стандарди за хотелско сместува?е, а се надеваме и сите Ваши потреби и желби.

Елегантно опремениот об?ект се нао?а на границата поме?у градот битола и подпелистерското село Лавци. Хотелот e идеално место за тие што сакаат да се релаксираат и уживаат во чистиот воздух. Хотелот „Премиер“ е нов, модерен и атрактивен хотел диза?ниран да ги задоволи сите потреби на гостите исто како и стандардите за хотелско сместува?е.

Во рамките на нашиот хотел се нао?а и истоимениот ресторан познат по долгогодишната традици?а на прекрасна ку?на.

Создава??и го нашиот бренд, низ годините, се фокусиравме врз исполнува?ето на стандардите, очекува?ата и желбите на нашите гости. Еден од нашите на?големи адути се, секако и пристапните и флексибилни цени, кои се надеваме дека ?е ги исполнат вашите очекува?а.

Ве очекуваме, заедно да поминеме незаборавни денови во „градот на конзулите“.

designed by designed by